Cua lại vợ bầu !

Tôi chỉ nghĩ là mình yêu ai đó không nhất thiết phải ở cạnh người đó. Chỉ cần làm những điều tốt đẹp cho người đó là được rồi.

Cua lại vợ bầu

Nếu Lan Ngọc ... con đàn bà ... Khi không biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Không inspect kĩ mọi thứ đã cứ lồng lộn lên và hành động theo cái cảm tính .... Thì mọi thứ đã khác. Vốn dĩ đàn bà là thế huh ???

Up ↑