Note 10+ – March 01 2020

iOS vs Android [Part 1]

Lâu rồi không xài thiết bị Apple giờ có dịp xài lại iPhone - iPhone 8 plus ( iOS 12.1 ) nên cũng tận dụng để làm comparision với Android, cũng như để tránh mang tiếng là: Anti Apple. Có 3 cách để nhìn và đánh giá iOS Tối ưu hóa tuyệt đối cho tính... Continue Reading →

Samsung Galaxy S7 SM-G930 ╔══════════════════╦════════════════════╦════════════════════╦════════════════╗ ║ Country / Region ║ Cell Phone Carrier ║ Model Number ║ Chipset ║ ╠══════════════════╬════════════════════╬════════════════════╬════════════════╣ ║ Canada ║ BELL MOBILITY ║ SM-G930W8 ║ Exynos 8890 ║ ║ China ║ ALL ║ SM-G9300, SM-G9308 ║ Snapdragon 820 ║ ║ Europe ║ ALL ║ SM-G930F ║ Exynos 8890 ║ ║ Korea ║... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: