Cua lại vợ bầu

Nếu Lan Ngọc ... con đàn bà ... Khi không biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Không inspect kĩ mọi thứ đã cứ lồng lộn lên và hành động theo cái cảm tính .... Thì mọi thứ đã khác. Vốn dĩ đàn bà là thế huh ???

Up ↑