Setup Ubuntu 20.04 Workspace

Update system after installed sudo apt update && sudo apt -y upgrade Install required packages sudo apt -y install software-properties-common sudo apt -y install curl git unzip perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python curl openssh-server Redis & Memcache sudo apt -y redis redis-server redis-tools memcached MySQL 8.0 sudo apt -y install mysql-client mysql-sandbox... Continue Reading →

Pages: 1 2 3 4

Featured post

Cách để Giả chết

Cân nhắc có nên làm điều này hay không. Giả chết là hành vi trái pháp luật ở hầu hết mọi nơi. Tình huống hiện tại có thật sự khiến bạn phải giả chết? Thay vào đó bạn chỉ cần rời đi?

Featured post

PHP Standards

According to the PSR Workflow Bylaw each PSR has a status as it is being worked on

Featured post

47 Ronin (2015) – Review

47 Ronin (2015) - Review Các lính này đã bị lãnh chúa B xử tội và tước đi danh nghĩa Samurai, chỉ còn là các "lãng khách". Và cũng bị Tướng Quân ra lệnh nghiêm cấm trả thù cho lãnh chúa A.

Cua lại vợ bầu !

Tôi chỉ nghĩ là mình yêu ai đó không nhất thiết phải ở cạnh người đó. Chỉ cần làm những điều tốt đẹp cho người đó là được rồi.

2020 … câu chuyện của 2015

Một phần nào câu chuyện 2015 nay lại tái hiện 2020 này mình "vô tình" dính vào 1 thứ mà đáng ra mình không nên dính vô ... Nhưng một phần mình vẫn chưa thể tìm thấy điều mình thật sự mong muốn, nên việc dính vào này ít nhiều là do hữu ý. Chợt... Continue Reading →

2020 của tôi … Công việc

Phải nói 2020 là năm chính xác có rất rất rất và rất nhiều thứ xảy ra và tôi chưa bao giờ thật sự đối diện với nhiều thứ đến vậy. Đối diện với rất nhiều thực tế về bản thân trong công việc Chưa bao giờ dù chỉ 1 lần trong đời ( mặc... Continue Reading →

Up ↑