How to develop on Windows Subsystem for Linux ( Ubuntu )

Bài viết này sẽ dành cho các bạn developer sử dụng Windows ( khá nhảm nhưng thôi cứ xem là vậy ) và cần sử dụng Linux ( Ubuntu ) như 1 environment.

Thật ra mà nói trên cơ bản thì ta vẫn sử dụng Linux như “server”, chỉ có 1 vài thứ khác như IDE thì chạy trên nền Windows thôi.

Alright. How to do ?

 • Install WSL . Cái này là dĩ nhiên rồi. Có thể tham khảo thêm ở bài trước: https://soulevilblog.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=417&action=edit

Trên Windows ta có gì: IDE ( ờ đây mình dùng PHPStorm ). Vậy vấn đề của ta là gì:

 • Khi chạy composer ta sẽ phải chuyển sang bash chạy trên Ubuntu. Cái này không vấn đề.
 • Khi chạy git ( command line ) ta cũng phải sang bash

Nhưng !!! 1 vài thứ integrate trong IDE thì không thể. Nó bắt buộc phải chạy trên Windows. Bao gồm

 • PHP Code sniffer.
 • Mà đã có PHP CS rồi thì dĩ nhiên sẽ phải có PHP Cli & Composer ( để install CS )

Đơn giản thôi

 • Download PHP binary cho Windows về và extract ra
 • Install composer và trỏ về php.exe này
 • Install CS qua composer
 • IDE trỏ inspector CS về phpcs.bat của CS vừa installed qua composer trên

Như vậy ta có:

 • Toàn bộ Apache / MySQL & PHP chạy trên WSL. Mô hình chuẩn nhất cho server cơ bản PHP
 • IDE trên Windows với các integrate đầy đủ. GIT mình sẽ update tiếp theo sau khi config xong.

 

Ruka Kanae

  • Country: Japan
  • City: Chiba prefecture
  • Astrological Sign: Aries
  • Birthdate: 03 April, 1993
  • Age: 25
  • Debut age: 19
  • Career debut year: 2012
  • Career status: Active
  • Tits size: Small Tits
  • Hair color: Black
  • Eye color: Brown
  • Height: 147 cm (4 ft 10 in)
  • Weight: 50 kg (110 lbs)
  • Measurements: 84C-58-84
  • Tattoos: No
  • Piercings: No

Fix permissions to allow Plex to access /media/$USER

Check which group you and plex belong to:

groups
groups plex

Now, add plex user to your user group, and allow this group to access /media/$USER:

MYGROUP="$USER"
sudo usermod -a -G $MYGROUP plex
sudo chown $USER:$MYGROUP /media/$USER
sudo chmod 750 /media/$USER
sudo setfacl -m g:$MYGROUP:rwx /media/$USER
sudo service plexmediaserver restart