Setup Linux workspace

Xubuntu 20.04 for lightweight purpose Update after installed sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo apt -y install software-properties-common sudo apt -y install curl git unzip perl libnet-ssleay-perl openssl openssh-server libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python DatabasesMySQLMongoDB : https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/ sudo apt install -y mysql-client mysql-sandbox mysql-server mysql-testsuite sudo /etc/init.d/mysql restart sudo mysql -u root... Continue Reading →

Featured post

Cách để Giả chết

Cân nhắc có nên làm điều này hay không. Giả chết là hành vi trái pháp luật ở hầu hết mọi nơi. Tình huống hiện tại có thật sự khiến bạn phải giả chết? Thay vào đó bạn chỉ cần rời đi?

Featured post

PHP Standards

According to the PSR Workflow Bylaw each PSR has a status as it is being worked on

Featured post

I Swore To Protect My Beloved Wife For The Rest Of My Life, But I Was Taken Down By A Stalker Ai Mukai

12 giờ, em đến.Nước hoa phóng đãng, tựa mùi trái cây chín nẫu. Mông người tròn lẳng tựa bóng nước, vỗ phát sẽ rung lên như sóng gợn.Em lao vào tôi, với tất cả những điên dại. Tôi cũng dần nóng lên. Tôi muốn em.Chúng tôi lột trần nhau. Nhưng rồi, tôi khựng lại. Em... Continue Reading →

XCrawler – Github action

name: XCrawler - Build & Tests on: pull_request: branches: [ develop ] jobs: build: # Test on Workstation runs-on: [ Workstation ] services: mysql: image: mysql:8.0.26 env: MYSQL_ROOT_PASSWORD: laravel MYSQL_USER: laravel MYSQL_PASSWORD: laravel MYSQL_DATABASE: laravel ports: - 3307:3306 options: --health-cmd="mysqladmin ping" --health-interval=10s --health-timeout=5s --health-retries=5 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=laravel -e MYSQL_USER=laravel -e MYSQL_PASSWORD=laravel -e MYSQL_DATABASE=laravel --entrypoint sh mysql:8... Continue Reading →

BDA-094 Performers: Karina Nishida, Karina Nishita Genres: Shokushu, Female Detective, Featured Actress, Anal Play, Bondage, Hi-Def, Daydreamers, Anal, Female Investigator, Rape, Restraints, Solowork, Tentacle Content ID: bda00094 DVD ID: BDA-094 Downloadable: Onejav Size: 1.5 Director: Ichikan Abashiri Studio: Bermuda/Mousouzoku Label: Bermuda/Mousouzoku Channels: Mosozoku, PRIME

IPX-740 Performers: Hikari Azusa Genres: Nurse, Beautiful Girl, Big Tits, Featured Actress, Blowjob, Titty Fuck, Digital Mosaic, Hi-Def Content ID: ipx00740 DVD ID: IPX-740 Director: Dragon Nishikawa Label: Dish

Passionate Kissing Sex Of A Rabbit Married Woman Released In The Field One Month After Abstinence Life. High Ratio Good Cage

Up ↑