Fetch all images from JKF

Alright. Đi vô vấn đề luôn

Forum này là 1 forum vô số ảnh 18+. Thú vị, rite ? Mà hình thì toàn HQ… Vấn đề là làm sao fetch hết về. Đừng có nói là download bằng tay nhá. Vãi ngu lắm ! Vậy sao.

Inspect thử:

  • Em nó bắt phải click button Read the full story ( thật ra nó là tiếng Hoa, Google translate ra thôi ).
  • Sau khi click xong nó sẽ reload lại và có full images.
  • Image sẽ có URL dạng: https://www.mymypic.net/data/attachment/forum/201809/11/16201984kjsll9xs1s49ji.jpg.thumb.jpg . Chỉ cần bỏ .thumb.jpg là có original.

Okay. Vậy xem như vấn đề được giải quyết 1 phần. Phần tiếp theo là khi click Read the full story nó làm cái con mẹ gì.

  • Dùng chrome inspect. Thật chất nó đi vòng vòng và roài cuối cùng là submit 1 cái form “thankyou”
  • Form này có vài information cơ bản. Userid của mình. Userid của author và 1 đoạn hash.

Như vậy nếu viết tool fetch hình tự động thì làm sao. Làm sao … làm sao … kệ mẹ mày chớ :v . Jk

  • Get data lần 1
  • Parse HTML để lấy cái form “thankyou” và data
  • Post lên
  • Get lại lần 2. Giờ cứ thế parse img ra và download thôi

Nhưng như vậy thì có gì đó hơi mất công vì phải GET / POST & GET … suy nghĩ thêm nào …

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: