Cười đời

Ngày xưa mình có 1 người bạn để tâm sự vui buồn thì người ghen tuông và dồn đẩy mọi thứ … Giờ thì người cũng có một người … hay nhiều người để tâm sự. LOL.

Nghĩ đời vui nhỉ. Nhưng mình thì chẳng màng, chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi có màng cũng chẳng thay đổi được chi. Thay vì ngồi lo lắng thì làm việc khác vui hơn. Chỉ có điều ngồi cười đời thôi.

Ôi nhận thức con người thật vui.

Vấn đề là đừng wá tự tin vào nhận thức của mình, quan điểm của mình khi base mình còn wá hạn chế !!! Haha ! Đó mới là lý do !!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: