1 ngày vọc vạch build Chromium

Xong. Nghịch ngợm 1 ngày cũng build và chạy được.

Nhưng cũng cảm thấy chán hơn.

  • – Kiến thức python mình không có
  • – Kiến thức Unix mình không có
  • – Kiến thức Bash mình không có

Mình cũng chỉ làm theo document guide: http://dev.chromium.org/developers/how-tos/get-the-code

Gặp hầm bà lằng errors rồi cũng Google rồi mò.
Ngay cả khi chạy build nó cũng thiếu package hầm bà lằng. Không biết về console thì mò sang Synaptic để install.
Và rồi cũng xong.

Nhưng không hiểu sao lắm users, muốn tự tay build 1 cái web. Mà cứ cái gì cũng tru cũng tréo ( còn hơn là bị đè ra hiếp dâm ). Rồi complain, rồi report. Mà chẳng biết tụi nó đã 1s thử xem mình đang bị cái gì, và vì sao. Rồi thử tìm hiểu để giải quyết.

Cứ gặp mấy ca này hoài nó làm mình càng lúc càng thấy bực bội hơn.

Rồi cả internal team. Issues phát sinh là la là gào chứ không hề thấy thậm thụt soi vào code để tìm hiểu…

Mà nghĩ: Trong case này mình cũng chỉ là end users. Mình nghịch ngợm, mọi thứ chỉ toàn console. Nhưng mình nào có than phiền: sao không có GUI, không có thân thiện. Error chung chung khó hiểu. Cũng mày mò, cũng vọc vạch. Cái cần duy nhất chỉ cần có là cái đầu có não để suy nghĩ, tìm tòi và đọc documents.

Có những trường hợp thực sự nằm ngoài khả năng như setup / config server hoàn chỉnh. Mình ngay từ đầu xác định mình không có đủ kiến thức, và tư duy trong mảng thì này ngay lập tức mình contact với các sysadmin để nhờ vả hoặc hiring. Chứ không nhúng tay vào để rồi làm mọi thứ nát và rồi complain ngược lại các provider.

Nhưng thôi uh. đời có người có não thì cũng sẽ có kẻ thiểu năng. được cái chúng nó lắm tiền. Ta cứ moi hết tiền tụi nó vậy.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: