Vì sao người đồng tính không thích hợp cho sinh sản, nhưng vẫn luôn xuất hiện trong lịch sử loài người?

Vài dòng cuối cùng.
Các giả thuyết này nhìn chung đều tồn tại những điểm cần được kiểm chứng và nhiều bằng cớ xác thực khác. Nhưng vấn đề ở đây là, nếu chỉ nhìn vào xu hướng tính dục đồng tính thông qua góc nhìn tiến hóa và sinh sản, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng bí ẩn và đầy nghịch lý của hiện tượng này.
Quá trình tiến hóa không phải sự di truyền hoàn hảo tuyệt đối, mà còn có sự góp mặt của đột biến, trôi dạt di truyền và nhiều yếu tố khác (thực ra nếu di truyền quá hoàn hảo, sẽ không có tiến hóa). Đồng tính có thể không trực tiếp có lợi cho sinh sản, nhưng lại có thể mang tới những lợi ích gián tiếp khác, như các giả thuyết đã chỉ ra.
Và thực ra, nếu không phải là một đặc điểm có hại, chẳng có lý do gì tiến hóa phải loại bỏ nó. Hiện tượng đa hình cân bằng (tạm dịch từ balanced polymorphism), tức việc một alen có lợi ở tình huống này nhưng lại gây hại trong một bối cảnh khác là một ví dụ. Tồn tại loại alen gây ra căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm khi ở thể đồng hợp, nhưng lại tạo ra sức đề kháng chống lại sốt rét khi ở thể dị hợp [16]. Tương tự, các alen “thích nam giới” tuy khiến nam giới giảm đi khả năng sinh sản, nhưng nếu được di truyền trong gia đình và rơi vào người nữ, lại dẫn đến việc người nữ đó có nhiều con cái hơn [17].
Thế nên, người đồng tính vẫn tồn tại, hiển nhiên như những người có mái tóc vàng óng chẳng để làm gì [18], hay bất kỳ tính trạng ngẫu nhiên nào khác không hẳn có nhiều ý nghĩa.
Chỉ là, người ta không bao giờ thắc mắc xem “tóc vàng có ý nghĩa gì”, nhiều như việc thắc mắc “đồng tính có ý nghĩa gì”.
Biết rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều chỉ bằng cách mọi người chấp nhận sự tồn tại của đồng tính, cũng hiển nhiên như sự tồn tại của những người có tóc vàng.

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: